STRATEJİ

STRATEJİMİZ

Kısa vadede, mevcut ham petrol üretim kuyularımızın en verimli şekilde çalıştırılması ile üretilen petrolün devamlılığının sağlanmasıdır.

Orta vadede, üzerinde çalışılan yeni proje sahalarının teknik olarak ön çalışma, fizibilite ve yasal izinlerinin alınması süreçlerinin tamamlanmasıdır. Halihazırdaki ham petrol üretim sahamızda kurduğumuz üretim tesisimizin kapasitesi yeni keşfedeceğimiz kuyulardan alınacak üretimi de proses edebilecek niteliktedir. Geliştirilecek yeni projelerle birlikte, üretim sahamız daha fazla beslenebilecektir.