FAALİYETLERİMİZ

Çalışmalarımız kapsamında Türkiye genelindeki ruhsat alanları; başta fosil enerji kaynakları ve yenilenebilir enerji üretimi açısından değerlendirilmektedir. Petrol arama ruhsatlarımızda jeolojik ve jeofizik değerlendirmeler ile basen analizi yapılmakta ve potansiyelleri değerlendirilmektedir.
Çalışmalarımız sırasında;
• Sismik yansıma ve refleksiyon,
• Kuyu jeofiziği ve kuyu logları,
• Sismik yorumlama yöntemleri,
• Jeolojik haritalar,
• Yapısal haritalar,
• Paleontolojik ve paleocoğrafik verilerden yararlanılmaktadır.


İpek Enerji, 2013 yılında ilk ekonomik petrol keşfine imza atmıştır. 34 API kalitedeki ham petrolün üretilmesi için üretim tesisi kurulmuş ve mevcut en yeni teknoloji ile donatılmıştır. Batman Kozluk’ta bulunan “İpek Koza Ham Petrol Üretim Tesisi” hali hazırda 2 kuyu ile beslenmekte olup, yeni kuyulardan alınabilecek üretimi de proses edebilecek kapasitededir.