Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

FAALİYETLERİMİZ

Çalışmalarımız kapsamında Türkiye genelindeki ruhsat alanları; başta fosil enerji kaynakları ve yenilenebilir enerji üretimi açısından değerlendirilmektedir. Sahibi olduğumuz petrol arama ruhsatlarımızda jeolojik ve jeofizik değerlendirmeler ile basen analizi yapılmakta ve potansiyelleri değerlendirilmektedir.

Çalışmalarımız sırasında;

• Sismik yansıma ve refleksiyon,

• Kuyu jeofiziği ve kuyu logları,

• Sismik yorumlama yöntemleri,

• Jeolojik haritalar,

• Yapısal haritalar,

• Paleontolojik ve paleocoğrafik verilerden yararlanılmaktadır.

Siirt petrol bölgesinde yeralan toplam iki adet arama ruhsatımızda çalışılmaktadır.