İLGİLİ LİNKLER

    • T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı                www.enerji .gov.tr
    • Petrol İşleri Genel Müdürlüğü                                  www.pigm.gov.tr
    • Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı                          www.tpao.gov.tr
    • Maden İşleri Genel Müdürlüğü                                 www.migem.gov.tr
    • Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü                   www.mta.gov.tr
    • Jeoloji Mühendisleri Odası                                       www.jmo.org.tr
    • Petrol Jeologları Derneği                                           www.tpjd.org.tr