Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

PETROL

Petrol, organik maddenin jeolojik zaman içinde uzun süre yüksek basınç ve sıcaklığa maruz kalması ile olgunlaşarak oluşan bir hidrokarbon bileşimidir. Hidrojen (H) ve karbon (C) elementlerinin yanısıra O, S gibi birçok farklı elementi de içerir.

PETROLÜN YOĞUNLUĞU

 

API (American Petroleum Institute) standartlarına göre petrolün yoğunluğu belirlenir. Kalitesi ve üretilebilirliği, diğer bir deyişle ekonomikliği yönünden herzaman için lineer anlamda (gr/cm3) düşük, sektör standardında ise yüksek API değerine sahip hafif-çok hafif petrol tercih edilir.

Türkiye’de bilinen en ağır petrol olarak bilinen Raman petrollerinin dışında, başta gelen projelerimizin de bulunduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde üretimi yapılan petrolün API değerleri, ortalama bir hesapla “hafif” olarak nitelendirilebilir.

DOĞALGAZ

Doğalgaz ise hafif, renksiz, kokusuz bir gazdır. Çoğunlukla petrolle birlikte bulunur ve hafif petrolle bulunması ekonomik değerini arttırır. Kozluk ve Şirvan’da petrolle birlikte doğalgaz bulma hedefimiz de bulunmaktadır.

REZERVUAR KAPAN TİPLERİ

Dünyada en yaygın görülen hidrokarbon kapan tipi yapısal – antiklinal kapanlardır. Tektonik sıkışma ve açılmalar sebebi ile kıvrımlanmalarla birlikte çoğu zaman faylarda görülür. Yapılan sismik reproses ve yorum çalışmalarımızla, Kozluk sahamızda tespit edilmiş antiklinal yapı birincil hedefimizdir.

Antiklinal kapan içinde, hidrokarbonun depolanması teorik olarak aşağıdaki şekildeki gibidir.

Yoğunluk farklılığına bağlı olarak doğalgaz en üstte, altında petrol ve onun da altında yani petrol-su kontağı olarak adlandırdığımız yüzeyin altında su görülür. Geçirimsiz birimlerle örtülü olması gereken bu sistemin oluşumundan sonra, jeolojik süreç boyunca herhangi bir dönemde faylanma meydana gelir ise, rezervin farklı bir yere göç etmesi mümkün olur ki, bu durumda söz konusu rezervuarlarda şekildeki hazne sırasını göremeyebiliriz. Çatlaklardan/fay zonlarından yapılan üretimler buna örnektir.

DÜNYADA TESPİT EDİLMİŞ PETROL REZERVLERİ